Toiminta ja vähän historiaa

Lohjan Harmonikkakerho ry:n perustava kokous pidettiin 23.9.1999. Tätä ennen Lohjan alueella ei ollut virallista järjestöä, johon lohjalaiset harmonikansoittajat olisivat voineet liittyä. Lohjalla oli Lohjan Musiikkiopisto, joka koulutti nuoria harmonikansoittajia opetusohjelmansa mukaisesti. Se oli kuitenkin laitos, johon oli pääsykoe ja oppilaiden määrä oli rajallinen. Lohjalla oli myös Lohjan Työväenopisto, jonka opetusohjelmat pääasiassa suuntautuivat aikuisväestöön. Työväenopiston yhtenä oppiaineena oli myös harmonikansoiton opetus. Ryhmään pääsivät niin aikuiset kuin lapsetkin eikä pääsykoetta ollut. Lohjan Työväenopistossa, joka myöhemmin tunnetaan Hiiden Opistona, harmonikansoiton opetus kehittyi ja laajeni. Oppilaiden määrä lisääntyi. Opettajatkin vaihtuivat. Oppilaiden soittotaidot kehittyivät ja vähitellen alkoi tuntua siltä, että opittuja taitoja voisi esittää suuremmallekin yleisölle kuin omissa joulujuhlissa. Virisi keskustelu jonkunlaisten konserttien pitämisestä. Samoihin aikoihin 90-luvun alkupuolella usein kuuli usein sanottavan, eikö Lohjalla voisi olla joku kerho tms. johon harmonikasta ja sen soittamisesta kiinnostuneet voisivat liittyä. 29.3.1999 klo 19.30 kokoontui 29 harmonikansoiton ystävää Lohjan Työväenopiston musiikkiluokkaan. Tilaisuudessa kyseiset henkilöt allekirjoittivat Lohjan Harmonikkakerho ry:n perustamisasiakirjan. Näin oli Lohjalle saatu yhdistys, johon voivat liittyä kaikki harmonikansoiton ystävät ja soittajat. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää harmonikansoiton harrastusta sekä edistää ja kehittää jäsentensä soitannollisia taipumuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää soittoharjoituksia ja kilpailuja, juhlia ja huvitilaisuuksia. Harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Lisäksi kerhon tarkoituksena on olla paikkakunnalla eräänlainen voimavara mm. harmonikkaan liittyvien tilaisuuksien järjestämisessä. Kerhon toiminnasta ja taloudesta vastaa vuosittain valittu hallitus, jonka laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan ohjataan toimintaa. Lohjan Harmonikkakerhon ikä on tällä hetkellä 20 vuotta, joka on sinänsä saavutus. Tämän aikakauden haasteina on kilpailla yhä laajenevien sosiaalisen median tuomien mahdollisuuksien kanssa. Nykypäivän trendi ei ehkä ole harmonikan soitossa. Toisaalta ne, jotka siitä pitävät, eivät siitä luovu. Ongelmana on uusien harrastajien saaminen. Kerhon jäsenmäärän perustamishetkellä oli 29. Parhaimmillaan jäseniä on ollut n. 100. Tällä hetkellä innokkaita jäseniä on 52, joista perustajajäsenistä 8 on vielä mukana toiminnassa.. Kerho on vakiinnuttanut toimintansa lohjalaisessa musiikkikulttuurissa. Vähintään kerran vuodessa pidettävä viihdekonsertti Laurentius-salissa kerää salin täydeltä kuulijoita. Kesäiset iltamasoitot ja yhteislaulusäestykset ovat myös suosittuja tilaisuuksia ja keränneet yleisöä. Lohjan Harmonikkakerho on perustamisestaan lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä Hiiden Opiston kanssa. Opiskelijoiden pääasiallinen koulutus tapahtuu opiston tiloissa ja kuuluu opiston opetusohjelmaan. Lohjan Harmonikkakerho järjestää lisäksi erilaisia koulutustapahtumia. Tämä kertomus on laadittu Lohjan Harmonikkakerho ry:n 20-vuotispäivän kunniaksi vuosista 1999 – 2019.